آبشخور تروریسم


وقتی رهبرانِ حزب الله و حماس اینگونه به حمایتهای مالی و لجستیکی جمهوری اسلامی از تروریستهای لبنان و فلسطین اعتراف میکنند،یعنی کشورهایی که با ملّاهای حاکم بر ایران مذاکره میکنند و موجبِ دسترسی آنان به پولهای بلوکه شده میگردند نیز در ریخته شدنِ خون بیگناهان در خاورمیانه و در اقصی نقاط دنیا سهیمند.
محورِ شرارت مقیمِ خیابان پاستور در تهران است و تا زمانیکه به حیات ننگینش ادامه میدهد، خاورمیانه و جهان رویِ صلح و آرامش به خود نخواهد دید.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مقصّرین فاجعهٔ متروپل

در روزهای اخیر اخبار فاجعهٔ متروپل را تعقیب کردم و برای کشته شدن هموطنانِ مظلوم و بی پناهم…

شیخ و درویش

درویشی از شیخ پرسيد: یا شیخ مرا بگو خمس چیست؟شیخ که بوی پول مفت به مشامش رسیده بود…

جنایتِ مُقدّس

به اتّهام مسدود کردن یک خیابان و مصدوم کردن یکی از وُحوش ولایت,امروز هفدهم آذرماه,محسن شکاری را بدونِ…

مردانِ بی کفایت

مردانِ بی کفایتی که بر اثرِ عدم آموزشِ کافی نمیتوانند نقاطِ مورد نظر را هدف قرار دهند,عاملِ اصلی…

کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای…

تأخیر در ظهور

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارم که مردمِ معترض فکر کنند منهم آخوند هستم و خِشتکِ مبارکم را بادبان…