آمد بهار جانها

نقاب و لچک را بدور افکنید و گیسوان را بدست باد بسپارید و انجام دهید آنچه را که #نظام_اسلامی چهل سال شما را از انجامش منع کرده, آزادی را آواز بخوانید و به منادیان وحشت و سیاهی نشان دهید که هرگز نخواهند توانست #زندگی_نرمال شما را قربانی امیال و مطامع شیطانی خود کنند
#نه_به_جمهوری_اسلامی

آمد بهارِ جانها,ای شاخ تر به رقص آ
چون یوسف اَندرآمد,مصر و شکر به رقص آ  

ای شاهِ عشق پرور, مانند شیرِ مادر
ای شیرجوش دررو,جانِ پدر به رقص آ  

چوگان زلف دیدی,چون گوی دررسیدی
از پا و سر بریدی,بی‌پا و سر به رقص آ  

تیغی به دست خونی, آمد مرا که چونی

گفتم بیاکه خِیر است,گفتا نه شَر به رقص آ  

از عشق تاجداران,در چرخ او چو باران
آن جا قبا چه باشد,ای خوش کمر به رقص آ  

ای مستِ هَست گَشته,بر تو فنا نبشته
رقعه فنا رسیده, بهر سفر به رقص آ  
در دست جام باده, آمد بُتم پیاده
گر نیستی تو ماده, زان شاهِ نَر به رقص آ  

پایان جنگ آمد, آواز چنگ آمد
یوسف ز چاه آمد, ای بی‌هنر به رقص آ  
تا چند وعده باشد, وین سر به سجده باشد
هجرم ببرده باشد, دنگ و اثر به رقص آ  

کی باشد آن زمانی, گوید مرا فلانی
کای بی‌خبر فنا شو, ای باخبر به رقص آ  

طاووس ما درآید, وان رنگ‌ها برآید
با مرغِ جان سراید,بی‌بال و پر به رقص آ  

کور و کران عالم, دید از مسیح مَرهم
گفته مسیحِ مریم,کای کور و کَر به رقص آ

مولانا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

سجده بر خاکِ وطن

هر گاه که اخبار و وقایع ایران را در تلویزیون و یا سایتها و فضای مجازی میبینم,بیاد این…

قرارداد ترکمانچین

رهبر موقّت گفت اگر لازم بداند با شیطان هم مذاکره و توافق میکند و برای دوام حکومتش هر…

سجده بر خاک وطن

وطن امروز اسیر دو سه تن بی‌وطن استانهدام وطن از نکبت این چند تن استاین یکی لاشخور و…

دو کلمه از مادرِ عروس

هنگامیکه #حسن_نصرالله این فرزندِ نامشروعِ #نظام_اسلامی ,اینگونه بطور شفّاف, ملّیتِ سَرانِ رژیمِ داعشی حاکم بر ایران را,عرب و…