آگهی استخدام

سازمان پژوهشهای علمیِ حوزه و دانشگاه برای بهبود و ارتقای سطح علمی دانشجویانِ رشته های فلسفه و معارفِ اسلامی , در نظر دارد از میانِ واجدینِ شرایط,تعدادی مترجم مسلّط به زبانهای عربی و اسپرانتو,با حقوق و مزایای مکفی استخدام نماید. متقاضیان میتوانند با در دست داشتن رزومه و یک نسخه از ترجمه کلیپِ فوق بعنوانِ نمونهٔ کار,به دفتر مرکزیِ سازمان واقع در خیابانِ انقلاب,روبرویِ پارکِ دانشجو مراجعه نمایند

ضمنا”به بهترین ترجمه ها,جوایزی به قیدِ قرعه تعلق خواهد گرفت

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

!بدخواهان

بدخواهان جنگ براه انداختند و باعثِ کشته شدنِ صدها هزار نفر و نابودیِ سرمایه ها و زیرساختهای کشور…

طلبه هایِ دوقلو

در محلّهٔ زرگنده آخوندی زندگی میکرد که دو پسر دوقلو داشت و هر دو را نیز برای طلبگی…

روز مرد

روز بدنیا آمدنِ نرینه ای که یکهفته بعد از دفن مخفیانه همسرش، ازدواج میکنه یوم الذَکَر است نه…

مُجرمینِ بالفطره

تولّد در ایران اوّلین جرم ما ایرانیان محسوب میشود و حتی اگر مهاجرت کنیم و تابعیت کشور دیگری…

مُربّیِ نا اهل

آیا کسی در این زمانه حاضر است که تربیت فرزندش را به یک مشت نئاندرتال بسپارد که فقط…