اختلاف بینِ مَراجع تقلید

از اماکن آمده اند شرکت یکی از دوستان در تهران برای کنترل بی حجابی و یک آخوند هم همراهشون بوده و آخونده وقتی سرویس بهداشتی را دیده، گفته: سنگِ توالت رو به قبله است و باید خرابش کنید.
دوستم زنگ زده به صاحبِ ملک و اونم سریع خودشو رسونده و به آخونده گفته مطابق فتوای مکارم شیرازی، چهل درجه اختلاف کافیه. آخونده گفته: طبق فتوایِ آیت الله نوری همدانی باید حداقل شصت درجه اختلاف باشه، صاحب ملک هم به دوستم گفته: مهندس لطفاً یک کاغذ بچسبونید روی درِ توالت که فقط مُقلّدینِ مکارم میتونند اینجا برینند!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مقصّرین فاجعهٔ متروپل

در روزهای اخیر اخبار فاجعهٔ متروپل را تعقیب کردم و برای کشته شدن هموطنانِ مظلوم و بی پناهم…

اختتامِ سیرکِ انتخابات

اگر اروپا و آمریکا نتایجِ مجعولِ این سیرکِ انتخاباتی را بپذیرند,باید خود را آمادهٔ پذیرش سیلِ پناهجویان و…

کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای…

کودک سرباز

آهای پنجمین قدرتِ موشکیِ دنیااین بچّه را تازه مادرش از شیر گرفته و دیگه پوشکش نمیکنهاینو برای چی…

تأخیر در ظهور

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارم که مردمِ معترض فکر کنند منهم آخوند هستم و خِشتکِ مبارکم را بادبان…