اختلاف بینِ مَراجع تقلید

از اماکن آمده اند شرکت یکی از دوستان در تهران برای کنترل بی حجابی و یک آخوند هم همراهشون بوده و آخونده وقتی سرویس بهداشتی را دیده، گفته: سنگِ توالت رو به قبله است و باید خرابش کنید.
دوستم زنگ زده به صاحبِ ملک و اونم سریع خودشو رسونده و به آخونده گفته مطابق فتوای مکارم شیرازی، چهل درجه اختلاف کافیه. آخونده گفته: طبق فتوایِ آیت الله نوری همدانی باید حداقل شصت درجه اختلاف باشه، صاحب ملک هم به دوستم گفته: مهندس لطفاً یک کاغذ بچسبونید روی درِ توالت که فقط مُقلّدینِ مکارم میتونند اینجا برینند!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای…

واکسنِ توریستی

گِل بگیرند درِ آن مملکتی را که اتباعش باید با هواپیما به ارمنستان بروند تا مجّانی واکسن کرونا…

تجمّع خودجوش

یک منبع آگاه در استانداری گیلان که معرّف حضورتان میباشد ولی ما بدلیل عدم تشویش اذهان عمومی و…

مُخ زنیِ آخوندی

روزی مردی با دختری در خیابان آشنا شد و پس از مدّتی قدم زدن,او را به خانه اش…

رهبرِ فرزانه

‏سی و سه سال است که با هیچکس مصاحبه نکرده و به سوال کسی پاسخ نداده، در همه…