اشتباهِ تاکتیکی ضحّاک

بزرگترین اشتباهِ تاکتیکی رهبرِ درماندهٔ نظام این بود که با گُماردنِ رئیسی و قالیباف و اژه ای در رأس سه قوه,حکومت را یکدست و جلّادانِ بیسواد را حاکم کرد و حتی ماله کش اعظم ازجناحِ فرصت طلبان که مسلّط بزبان انگلیسی و دروغگویی قهّار بود را نیز حذف کرد. جواد ظریف که توانست روی خون ١٧٦ مسافر هواپیمای اوکراینی و هزاران کُشته آبان, در مجامع بین المللی ماله بکشد,قطعاً میتوانست واقعهٔ قتل یک دخترِ معصوم را علاج کند و با چند توئیتِ انحرافی و پشتیبانی نایاک و صادراتیهای اکبر هاشمی و فلّاحیان موضوع را فیصله دهد! موقتٌ لَه چه انتظاری از رئیسی و امیر عبداللهیان و ناصر کنعانی دارد که زبان فارسی را هم نمیتوانند بخوبی صحبت کنند!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مقصّرین فاجعهٔ متروپل

در روزهای اخیر اخبار فاجعهٔ متروپل را تعقیب کردم و برای کشته شدن هموطنانِ مظلوم و بی پناهم…

رضاشاه شرمنده ایم

ای مُدعیانِ اسلامِ ناب محمدی; چه کردید با این مردم و سرزمینشان که پس از یک قرن,آنانرا شرمندهٔ…

کراماتِ شیخِ ما

از کراماتِ شیخ ما چه عجبپنجه را گِز نمود و گفت یه وجبحکومتِ شاه را که به گفتهٔ…

حَرامِ جدید

مکارم شیرازی اگر پُر کردن باکِ بنزین به قصد لذّت باشد ,حرام است و واجب است صاحب ماشین,خمس…

!بدخواهان

بدخواهان جنگ براه انداختند و باعثِ کشته شدنِ صدها هزار نفر و نابودیِ سرمایه ها و زیرساختهای کشور…