التزامِ عملی

یک قلّاده آخوند


بانو الهام فرشاد که در تابستانِ سال گذشته قصد داشت وسط عمامهٔ یک رأس آخوندکِ ریقو بشاشد، طی حکم دادگاهی در نوشهر به سه سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
بانوانِ گرامی باید به آنچه میگویند التزامِ عملی داشته باشند و کار را تمام کنند تا آخوندها در امواجِ سهمگین شاش غرق شوند وگرنه به سرنوشتِ پریگوژین، رهبر واگنرها، که از نیمهٔ راهِ مسکو بازگشت، دچار خواهند شد!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مقصّرین فاجعهٔ متروپل

در روزهای اخیر اخبار فاجعهٔ متروپل را تعقیب کردم و برای کشته شدن هموطنانِ مظلوم و بی پناهم…

مُجرمینِ بالفطره

تولّد در ایران اوّلین جرم ما ایرانیان محسوب میشود و حتی اگر مهاجرت کنیم و تابعیت کشور دیگری…

کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای…

واکسنِ کووبرکت

دیگر از نزدیکِ خیابان پاستور هم نمیشود عبور کرد! موجوداتِ خطرناکی در آنجا بسر میبرند که از سنخ…

شیخ و درویش

درویشی از شیخ پرسيد: یا شیخ مرا بگو خمس چیست؟شیخ که بوی پول مفت به مشامش رسیده بود…