!بدخواهان

بدخواهان جنگ براه انداختند و باعثِ کشته شدنِ صدها هزار نفر و نابودیِ سرمایه ها و زیرساختهای کشور شدند.
بدخواهان بهترین جوانان این مرزوبوم را به بند کشیدند,کشتند و یا آوارهٔ دنیا کردند.
بدخواهان به هواپیمای مسافربری شلیک کردند و صدها نفر را ناجوانمردانه کشتند و سه روز این جنایتِ وحشیانه را حاشا کردند.

بد خواهان قصدِ ساختنِ بمب اتم دارند و باعث تحریمِ کشور و فروپاشیِ اقتصاد آن شده اند.
بدخواهان ورود واکسن را به ایران ممنوع کردند و موجب کشته شدنِ دهها هزار نفر شدند.
بدخواهان مردمِ بی پناه را در زیر آوارِ پلاسکو و متروپل دفن کردند.
بدخواهان مردمِ بیدفاع و تحت ستم حاکمانِ دیوسیرت را بدلیل تظاهرات اعتراضی در خیابانها به گلوله بستند و هزاران نفر را کشتند.
ایرانیان سالهاست که میدانند بدخواهشان کیست و آرزو میکنند که دستِ چپش هم فلج شود تا به مسئولین تفهیم گردد که باعث و بانیِ اینهمه مشکلات و نابسامانیها در ادارهٔ کشور کیست!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

تشکّر و اعتذار

بدینوسیله از کلیه مسلمانانِ عزیز که سالروزِ ولادتِ مرا گرامی داشتند و در نوشیدنِ خونِ من (شراب) گویِ…

لذّتِ رأی دادن

آخرین فتوایِ رهبر موقت لذّتی که در فرو کردنِ رأی در صندوق,بدونِ اذنِ شوهر هست,از هفتاد سال مجامعت…

جنایتِ مُقدّس

به اتّهام مسدود کردن یک خیابان و مصدوم کردن یکی از وُحوش ولایت,امروز هفدهم آذرماه,محسن شکاری را بدونِ…

لُمپنِ ولایی

سعید نمکی وزیر بهداشت و مالندهٔ پروستات رهبر در یک جلسه رسمی از رژیم غذایی بیت رهبری پرده…

رضاشاه شرمنده ایم

ای مُدعیانِ اسلامِ ناب محمدی; چه کردید با این مردم و سرزمینشان که پس از یک قرن,آنانرا شرمندهٔ…

از خانه تا غسالخانه

خانه⬅بند ٢٠٩⬅غسالخانهکمپین حمایت از #رئیسی و #اژه‌ای به بهانهٔ #پیک پنجم #کرونا