!بدخواهان

بدخواهان جنگ براه انداختند و باعثِ کشته شدنِ صدها هزار نفر و نابودیِ سرمایه ها و زیرساختهای کشور شدند.
بدخواهان بهترین جوانان این مرزوبوم را به بند کشیدند,کشتند و یا آوارهٔ دنیا کردند.
بدخواهان به هواپیمای مسافربری شلیک کردند و صدها نفر را ناجوانمردانه کشتند و سه روز این جنایتِ وحشیانه را حاشا کردند.

بد خواهان قصدِ ساختنِ بمب اتم دارند و باعث تحریمِ کشور و فروپاشیِ اقتصاد آن شده اند.
بدخواهان ورود واکسن را به ایران ممنوع کردند و موجب کشته شدنِ دهها هزار نفر شدند.
بدخواهان مردمِ بی پناه را در زیر آوارِ پلاسکو و متروپل دفن کردند.
بدخواهان مردمِ بیدفاع و تحت ستم حاکمانِ دیوسیرت را بدلیل تظاهرات اعتراضی در خیابانها به گلوله بستند و هزاران نفر را کشتند.
ایرانیان سالهاست که میدانند بدخواهشان کیست و آرزو میکنند که دستِ چپش هم فلج شود تا به مسئولین تفهیم گردد که باعث و بانیِ اینهمه مشکلات و نابسامانیها در ادارهٔ کشور کیست!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

اختتامِ سیرکِ انتخابات

اگر اروپا و آمریکا نتایجِ مجعولِ این سیرکِ انتخاباتی را بپذیرند,باید خود را آمادهٔ پذیرش سیلِ پناهجویان و…

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند

حق آبهٔ خوزستان

آی اهالی خوزستاننیمی از حق آبه شما را به کویت و عراق میفرستند و مابقی را به قم,…

شیخ و درویش

درویشی از شیخ پرسيد: یا شیخ مرا بگو خمس چیست؟شیخ که بوی پول مفت به مشامش رسیده بود…

مُجرمینِ بالفطره

تولّد در ایران اوّلین جرم ما ایرانیان محسوب میشود و حتی اگر مهاجرت کنیم و تابعیت کشور دیگری…

کودک سرباز

آهای پنجمین قدرتِ موشکیِ دنیااین بچّه را تازه مادرش از شیر گرفته و دیگه پوشکش نمیکنهاینو برای چی…