خردادِ پُر حادثه

ماهِ دگرباشانِ نظام مبارکباد

ما به خرداد پُر از حادثه عادت داریم

نکند حادثه با “تیر”به پایان برسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

تحوّل بزرگ در مصرف

با نظر #حسن_روحانی در مورد تغییر عادت مصرف موافقم بشرطی که از اینگونه #آبزیان برایم فراهم کند