رضاشاه شرمنده ایم

ای مُدعیانِ اسلامِ ناب محمدی; چه کردید با این مردم و سرزمینشان که پس از یک قرن,آنانرا شرمندهٔ رضاشاه کرده اید؟
آنانیکه باید شرمندهٔ آن پدر و پسر باشند, پدران و پدربزرگانِ این جوانان هستند که بدنبال سخیف ترین قشر اجتماع راه افتادند و به طمعِ آب و برقِ مجّانی, این آینده ننگین را برایشان رقم زدند
دیری نخواهد پایید که نسلی را که با شستشوی مغزی تربیت کردید,طومار خودتان و عقاید خرافی تان را در هم خواهند پیچید

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

قضاوتِ تاریخ

هم ما میدانیم و هم #نظام میداند که میدانیم این #انتخابات از مدتها پیش از احراز صلاحیتها,مهندسی شده…

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند

لُمپنِ ولایی

سعید نمکی وزیر بهداشت و مالندهٔ پروستات رهبر در یک جلسه رسمی از رژیم غذایی بیت رهبری پرده…

سردارِ بیمار

سردار احمدعلی گودرزی فرماندهٔ مرزبانی فراجا، بعلت عدم مصرفِ بموقع قرصهایش، ادعا کرده که مرزبانانِ تحتِ امرش، یک…

اختتامِ سیرکِ انتخابات

اگر اروپا و آمریکا نتایجِ مجعولِ این سیرکِ انتخاباتی را بپذیرند,باید خود را آمادهٔ پذیرش سیلِ پناهجویان و…