رویش ناگزیر جوانه ها


گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام
و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است
با ریشه چه می کنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید
پرواز را علامت ممنوع می زنید
با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟
گیرم که می کشید
گیرم که می برید
گیرم که می زنید
با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

شهیار دادور

دخترانی که در این کلیپ نمیخواهند زیر بار حجاب اجباری بروند همگی در همین نظام تربیت شده و در مدارس مورد شستشوی مغزی معلمان پرورشی و کتب دینی بوده اند لیکن وقتی با حقوق خود آشنا شده اند,تن به بندگی نخواهند داد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

سجده بر خاک وطن

وطن امروز اسیر دو سه تن بی‌وطن استانهدام وطن از نکبت این چند تن استاین یکی لاشخور و…

ویروس ولایت

تجمّع صلح آمیزِ متقاضیان واکسن کرونا در شب بیست و یکم رمضان با سُرنگهای آبدیده و با شعارِ…