رَجَز خوانیهای انتخاباتی

میخواستند آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنند که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند,ولی با مدیریتِ گُتره ای در هشت سال, تورّم پنجاه درصدی ایجاد کردند و مردم را به خاکِ سیاه نشاندند و اینک افتخارشان اینست که نگذاشته اند مردم تورّم ونزوئلایی را هم تجربه کنند. سالِ گاو را به همهٔ کسانی که مجددا”فریبِ این وعده ها را بخورند و سرِ صندوقها بروند و پیاده نظام پروپاگاندای #نظام_اسلامی برای کسب مشروعیت شوند,تبریک میگویم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

اَبلهِ تحصیلکرده

موجوداتی همچون سعید نمکی وزیر بهداشت ج.ا ,ضمنِ جابجا کردن مرزهای پاچه خاری رهبرِ ساندیس نوشانِ دو گیتی,تئوریِ…

گُل به خودی

استاد اسدیِ کی بودی تو رهبرِ فرزانه براندازان را ول کنید,خامنه ای را بگیرید #رای_بی_رای