رَجَز خوانیهای انتخاباتی

میخواستند آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنند که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند,ولی با مدیریتِ گُتره ای در هشت سال, تورّم پنجاه درصدی ایجاد کردند و مردم را به خاکِ سیاه نشاندند و اینک افتخارشان اینست که نگذاشته اند مردم تورّم ونزوئلایی را هم تجربه کنند. سالِ گاو را به همهٔ کسانی که مجددا”فریبِ این وعده ها را بخورند و سرِ صندوقها بروند و پیاده نظام پروپاگاندای #نظام_اسلامی برای کسب مشروعیت شوند,تبریک میگویم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

گُل به خودی

استاد اسدیِ کی بودی تو رهبرِ فرزانه براندازان را ول کنید,خامنه ای را بگیرید #رای_بی_رای

رویش ناگزیر جوانه ها

گیرم که در باورتان به خاک نشسته امو ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار استبا…

قدرِ دوستانتان را بدانید

دوستِ خوب هم نعمتی است که ما آدمهای معمولی از داشتنش محرومیم. بعضی ها با فتوایِ دوستانشان,بجای اعدام…