زامبی ها

سوگند به هر آنچه که بدان باور دارید,این وضعیت در خورِ شأن و کرامتِ  زنان و مردان ایرانی نیست
این عکسها از طریق فضای مجازی در دنیا منتشر میشود و بیگانگان ما را وحشی و بَربر می پندارند,شاید هم هستیم وگرنه بر علیهِ این میزان وَهْن و تحقیر می شوریدیم و جامعه ای مطابق با استانداردهای تمدّن جهانی برای خودمان فراهم میکردیم و راضی به این سرنوشت محتومی که پدرانمان برایمان رقم زدند,نمی ماندیم

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

از خانه تا غسالخانه

خانه⬅بند ٢٠٩⬅غسالخانهکمپین حمایت از #رئیسی و #اژه‌ای به بهانهٔ #پیک پنجم #کرونا

قضاوتِ تاریخ

هم ما میدانیم و هم #نظام میداند که میدانیم این #انتخابات از مدتها پیش از احراز صلاحیتها,مهندسی شده…

فروپاشیِ نظام

خامنه ای دچار وحشت شده است و میداند با وضعیت اسفباری که او و ایادیش در چهار دههٔ…

اشتباهِ تاکتیکی ضحّاک

بزرگترین اشتباهِ تاکتیکی رهبرِ درماندهٔ نظام این بود که با گُماردنِ رئیسی و قالیباف و اژه ای در…

رهبرِ فرزانه

‏سی و سه سال است که با هیچکس مصاحبه نکرده و به سوال کسی پاسخ نداده، در همه…