سردارِ بیمار

سردار احمدعلی گودرزی فرماندهٔ مرزبانی فراجا، بعلت عدم مصرفِ بموقع قرصهایش، ادعا کرده که مرزبانانِ تحتِ امرش، یک شناور با بیش از پنجهزار قبضه قمه و شمشیرِ ساخت آمریکا کشف کرده اند که هر چقدر خون با آنها تماس داشته باشد تیز تر میشوند!
پس از اعلام رسمی این خبر، برگهای فرماندهان پنتاگون و سنتکام ریختند و دکتر معالجِ سردار قصد دارد به آنگولا مهاجرت کند!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

تجمّع خودجوش

یک منبع آگاه در استانداری گیلان که معرّف حضورتان میباشد ولی ما بدلیل عدم تشویش اذهان عمومی و…

مصافِ دو هموطن

کیمیا علیزاده عضو تیم تکواندو پناهندگان در المپیک,در مسابقه با هموطنش ناهید کیانی پیروز شدKimia Alizadeh(origine iraniana), membră…

مُربّیِ نا اهل

آیا کسی در این زمانه حاضر است که تربیت فرزندش را به یک مشت نئاندرتال بسپارد که فقط…

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند