سفرِ بی بازگشت

حسین امیرعبداللهیان #وزیر_امور_خارجه, از راه اندازی یک سامانهٔ الکترونیکی برای رفع نگرانیِ هموطنانِ مقیم خارج از کشور, برای سفر به ایران خبر داد
هم میهنان گرامی باید با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار, مشخصّات خود را بهمراه آدرس محل سکونت در سامانهٔ مذکور درج کنند تا #نظام_اسلامی بتواند با اعزامِ فرنگی کاران, آنان را در هر گوشه ای از دنیا,مشمولِ #رأفت_اسلامی قرار داده و بسویِ جایگاهِ اَبَدی روانه نمایند
#حکومت_گروگانگیر
#عملیات_فریب

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مُنادیانِ مرگ

این مُنادیان مرگ که در گورستانها امرار معاش میکردند، با فریب دادنِ مردم به قدرت رسیدند و از…

فروپاشیِ نظام

خامنه ای دچار وحشت شده است و میداند با وضعیت اسفباری که او و ایادیش در چهار دههٔ…

لذّتِ رأی دادن

آخرین فتوایِ رهبر موقت لذّتی که در فرو کردنِ رأی در صندوق,بدونِ اذنِ شوهر هست,از هفتاد سال مجامعت…

واکسنِ توریستی

گِل بگیرند درِ آن مملکتی را که اتباعش باید با هواپیما به ارمنستان بروند تا مجّانی واکسن کرونا…