شوخیِ تلخ


اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، امنیت، تمامیّت ارضی و استقلال کشور را در مدّت چهل و چهار سال نابود کرده اند و میلیونها نفر را از کشور فراری داده و صدها هزار تن را به کشتن دادند و هزاران انسان را کشته و یا زندانی کرده اند و تپّه ای باقی نمانده که گلکاری نکرده باشند و ادعا میکنند که هنوز بطور جدّی وارد عمل نشده اند!
جمهوری اسلامی شوخی تلخی بود که تاریخ با ما کرد و درس عبرت برای کشورهای دنیا شدیم!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

تأخیر در ظهور

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارم که مردمِ معترض فکر کنند منهم آخوند هستم و خِشتکِ مبارکم را بادبان…

سالروز ولادت

شصت سالِ پیش در چنین روزی، مادری حامله و پشیمان پسری بدنیا آورد که بعدها او را حمید…

مُجرمینِ بالفطره

تولّد در ایران اوّلین جرم ما ایرانیان محسوب میشود و حتی اگر مهاجرت کنیم و تابعیت کشور دیگری…