شوخیِ تلخ


اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، امنیت، تمامیّت ارضی و استقلال کشور را در مدّت چهل و چهار سال نابود کرده اند و میلیونها نفر را از کشور فراری داده و صدها هزار تن را به کشتن دادند و هزاران انسان را کشته و یا زندانی کرده اند و تپّه ای باقی نمانده که گلکاری نکرده باشند و ادعا میکنند که هنوز بطور جدّی وارد عمل نشده اند!
جمهوری اسلامی شوخی تلخی بود که تاریخ با ما کرد و درس عبرت برای کشورهای دنیا شدیم!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مقصّرین فاجعهٔ متروپل

در روزهای اخیر اخبار فاجعهٔ متروپل را تعقیب کردم و برای کشته شدن هموطنانِ مظلوم و بی پناهم…

کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای…

رهبرِ فرزانه

‏سی و سه سال است که با هیچکس مصاحبه نکرده و به سوال کسی پاسخ نداده، در همه…