فروپاشیِ نظام

خامنه ای دچار وحشت شده است و میداند با وضعیت اسفباری که او و ایادیش در چهار دههٔ اخیر برای ایران و ایرانی رقم زده اند,هرآینه همان مردمی که او به کرّات آنان را عوام بی بصیرت خطاب کرده,شیرازهٔ حکومتش را در هم خواهند پیچید.
شعار رضا شاه روحت شاد و ای شاه ایران,برگرد به ایران,کلید واژهٔ فرو پاشیِ نظامِ اسلامی است.
شاهزاده رضا پهلوی نقشهٔ راه را روز جمعه گذشته بوضوح بیان کرد و اینک مردم باید با وحدت و انسجام و همبستگی,آنرا به اجرا در آورند و حکومت اسلامی را برای همیشه به زباله دان تاریخ بیافکنند.

رضا شاه روحت شاد

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

اعلامِ وصولِ ولایتمداران

این توئیت که توسّط یک عرزشیِ ولایتمدار منتشر گردیده,نشانگر آنست که بیتِ رهبری و سپاه پاسداران و وزیر…

اختتامِ سیرکِ انتخابات

اگر اروپا و آمریکا نتایجِ مجعولِ این سیرکِ انتخاباتی را بپذیرند,باید خود را آمادهٔ پذیرش سیلِ پناهجویان و…

مُنادیانِ مرگ

این مُنادیان مرگ که در گورستانها امرار معاش میکردند، با فریب دادنِ مردم به قدرت رسیدند و از…

کراماتِ شیخِ ما

از کراماتِ شیخ ما چه عجبپنجه را گِز نمود و گفت یه وجبحکومتِ شاه را که به گفتهٔ…

خواهرم حجابت,برادرم نگاهت

‏بخاطر حضورِ شش زن برهنه در خانه سردار زارعی, هزار حرف برایش ساختیدبخاطر یک بوسه کوتاه کامران دانشجو…

شارلی ابدو

کاریکاتورهای شارلی ابدو شدیداً آخوندهایِ دوزاری را عصبانی کرده، بنحوی که سردار حسین سلامی فرماندهٔ گزمه های ولایت…