فروپاشیِ نظام

خامنه ای دچار وحشت شده است و میداند با وضعیت اسفباری که او و ایادیش در چهار دههٔ اخیر برای ایران و ایرانی رقم زده اند,هرآینه همان مردمی که او به کرّات آنان را عوام بی بصیرت خطاب کرده,شیرازهٔ حکومتش را در هم خواهند پیچید.
شعار رضا شاه روحت شاد و ای شاه ایران,برگرد به ایران,کلید واژهٔ فرو پاشیِ نظامِ اسلامی است.
شاهزاده رضا پهلوی نقشهٔ راه را روز جمعه گذشته بوضوح بیان کرد و اینک مردم باید با وحدت و انسجام و همبستگی,آنرا به اجرا در آورند و حکومت اسلامی را برای همیشه به زباله دان تاریخ بیافکنند.

رضا شاه روحت شاد

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

واکسنِ کووبرکت

دیگر از نزدیکِ خیابان پاستور هم نمیشود عبور کرد! موجوداتِ خطرناکی در آنجا بسر میبرند که از سنخ…

اشتباهِ تاکتیکی ضحّاک

بزرگترین اشتباهِ تاکتیکی رهبرِ درماندهٔ نظام این بود که با گُماردنِ رئیسی و قالیباف و اژه ای در…

لُمپنِ ولایی

سعید نمکی وزیر بهداشت و مالندهٔ پروستات رهبر در یک جلسه رسمی از رژیم غذایی بیت رهبری پرده…

من وکالت میدهم

بدینوسیله به اطلاع آندسته از هموطنانِ مشکل پسندی که تاکنون نماینده ای برای مذاکره با دولتهای غربی و…

معاهده خلع سلاح ١٩٩٤

?برخی کاربران با استفاده از هشتگ #اوکراین_تجربه_اعتماد_به_آمریکا وقایع اوکراین را «عاقبت اعتماد» به آمریکا و غرب می‌دانند. اشاره…