قدرِ دوستانتان را بدانید

دوستِ خوب هم نعمتی است که ما آدمهای معمولی از داشتنش محرومیم. بعضی ها با فتوایِ دوستانشان,بجای اعدام فقط تبعید شدند و بعد از پانزده سال ,با کمکِ همان دوستان, پناهندگی فرانسه را گرفته و با فریبِ یک ملّت, کشوری آباد را به ویرانه ای تبدیل کردند; برخی با کمکِ دوستانشان ,رهبرِ موقّت شدند و با آنهمه ادعای فضل,تفاوت موقت و دائمی را تشخیص نمیدهند و در کمتر از سی سال,تعداد کثیری از همان دوستان را سر به نیست کردند و با هدایای مابقی دوستان, زندگی میگذرانند; دیگری هم دوستانی دارد که سندِ کلّ لواسان را بنامش میزنند و آن دیگری به اصرارِ دوستش در آمریکا واکسنِ فایزر میزند تا زنده بماند و برای حفظ نظام مجاهدت نماید;حالا بعضی ها که دوستی ندارند,برای سیر کردنِ شکم زن و بچه هاشون چند لیتر سوخت را قاچاقی فروخته اند ولی نظام آنچنان آنان را مشمول عطوفت اسلامی نموده که دهها کشته و مجروح از ایشان بجا مانده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

محدودیتهای توئیتر و فیسبوک

ظاهرا”مدیرانِ فیسبوک و توئیتر شدیدا”التزامِ عملی به #ولایت_فقیه و مبانیِ #شرع_مقدس دارند زیرا هر پستی که در این…

سجده بر خاک وطن

وطن امروز اسیر دو سه تن بی‌وطن استانهدام وطن از نکبت این چند تن استاین یکی لاشخور و…

ویروس ولایت

تجمّع صلح آمیزِ متقاضیان واکسن کرونا در شب بیست و یکم رمضان با سُرنگهای آبدیده و با شعارِ…

قطع مجدد اینترنت

گمان کنم که عُظما میخواست ملّتو از دَم ریپورت و بلاک کنه ولی دید فایده نداره,به شورای امنیت…

ِانتقامِ سخت سپاه

از تو به یک اشاره,از ما به سر دویدن سپاه پاسداران قصد دارد به تلافیِ انفجار سایت هسته…