قدرِ دوستانتان را بدانید

دوستِ خوب هم نعمتی است که ما آدمهای معمولی از داشتنش محرومیم. بعضی ها با فتوایِ دوستانشان,بجای اعدام فقط تبعید شدند و بعد از پانزده سال ,با کمکِ همان دوستان, پناهندگی فرانسه را گرفته و با فریبِ یک ملّت, کشوری آباد را به ویرانه ای تبدیل کردند; برخی با کمکِ دوستانشان ,رهبرِ موقّت شدند و با آنهمه ادعای فضل,تفاوت موقت و دائمی را تشخیص نمیدهند و در کمتر از سی سال,تعداد کثیری از همان دوستان را سر به نیست کردند و با هدایای مابقی دوستان, زندگی میگذرانند; دیگری هم دوستانی دارد که سندِ کلّ لواسان را بنامش میزنند و آن دیگری به اصرارِ دوستش در آمریکا واکسنِ فایزر میزند تا زنده بماند و برای حفظ نظام مجاهدت نماید;حالا بعضی ها که دوستی ندارند,برای سیر کردنِ شکم زن و بچه هاشون چند لیتر سوخت را قاچاقی فروخته اند ولی نظام آنچنان آنان را مشمول عطوفت اسلامی نموده که دهها کشته و مجروح از ایشان بجا مانده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

اَبلهِ تحصیلکرده

موجوداتی همچون سعید نمکی وزیر بهداشت ج.ا ,ضمنِ جابجا کردن مرزهای پاچه خاری رهبرِ ساندیس نوشانِ دو گیتی,تئوریِ…

آمد بهار جانها

نقاب و لچک را بدور افکنید و گیسوان را بدست باد بسپارید و انجام دهید آنچه را که…

سجده بر خاکِ وطن

هر گاه که اخبار و وقایع ایران را در تلویزیون و یا سایتها و فضای مجازی میبینم,بیاد این…

رَجَز خوانیهای انتخاباتی

میخواستند آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنند که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند,ولی با مدیریتِ گُتره ای در…

سرانجام دیپلمات بمب گذار

گزارشی کامل از نحوه دستگیری اسداله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و همدستانش به اتهام بمب گذاری https://iranwire.com/fa/features/47487