مذاکرات وین بِروایت تصویر

چین , روسیه , بریتانیا , فرانسه و آلمان به نوبت برای احیای برجام تلاش میکنند ولی آمریکا با ایران مذاکرات مستقیم ندارد و در انتظارِ اقداماتِ کشورهای میانجی است

بچّه ها, این گربه هه ایرانِ ماست

آنکه در حالِ تماشاست,آمریکاست

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مُربّیِ نا اهل

آیا کسی در این زمانه حاضر است که تربیت فرزندش را به یک مشت نئاندرتال بسپارد که فقط…

مُجرمینِ بالفطره

تولّد در ایران اوّلین جرم ما ایرانیان محسوب میشود و حتی اگر مهاجرت کنیم و تابعیت کشور دیگری…

مُخ زنیِ آخوندی

روزی مردی با دختری در خیابان آشنا شد و پس از مدّتی قدم زدن,او را به خانه اش…

واکسنِ کووبرکت

دیگر از نزدیکِ خیابان پاستور هم نمیشود عبور کرد! موجوداتِ خطرناکی در آنجا بسر میبرند که از سنخ…

بسیجیِ مُخَنَّث

از معصوم روایت شده که ثوابِ لگد زدن به صُلب و آبگاه و بیضتینِ بسیجیِ مقیم لندن, بنحوی…