معاهده خلع سلاح ١٩٩٤

?برخی کاربران با استفاده از هشتگ #اوکراین_تجربه_اعتماد_به_آمریکا وقایع اوکراین را «عاقبت اعتماد» به آمریکا و غرب می‌دانند. اشاره آنان به تفاهم‌نامه بوداپست در سال ۱۹۹۴ برای خلع سلاح هسته‌ای در ازای تضمین امنیتی است. اما واقعیت چیست؟

اول، موضوع این تفاهم‌نامه فقط خلع سلاح هسته‌ای اوکراین نیست، بلکه بلاروس و قزاقستان هم عینا همین تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند. دوم، طرف تضمین دهنده فقط آمریکا و انگلیس نیستند، روسیه هم یکی از امضاکنندگان تفاهم‌نامه بوداپست است.

« احترام به استقلال و حاکمیت بلاروس، قزاقستان و اوکراین، خودداری از تهدید یا استفاده از زور علیه بلاروس، قزاقستان و اوکراین و خودداری از اعمال فشار اقتصادی بر بلاروس، قزاقستان و اوکراین جزو تعهدات روسیه، آمریکا و بریتانیا است. حالا این تعهدات از سوی روسیه نقض شده است.

در بند چهارم تفاهم‌نامه هم گفته شده اگر بلاروس، قزاقستان و اوکراین قربانی یک اقدام تجاوزکارانه یا هدف تهدید حمله هسته‌ای قرار بگیرند، کشورهای متعهد به دنبال اقدام فوری در شورای امنیت برای ارائه کمک به آنها باشند.

فکت نامه

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

لُمپنِ ولایی

سعید نمکی وزیر بهداشت و مالندهٔ پروستات رهبر در یک جلسه رسمی از رژیم غذایی بیت رهبری پرده…

کَفنُ قَبر مُهیّاست

ابراهیم رئیسی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همهٔ زمینه ها را برای بازگشتِ ایرانیانِ خارج از…

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند

شارلی ابدو

کاریکاتورهای شارلی ابدو شدیداً آخوندهایِ دوزاری را عصبانی کرده، بنحوی که سردار حسین سلامی فرماندهٔ گزمه های ولایت…

کمبودهای دیپلماسی

معلّم از شاگردانش پرسید: شما در خانه هایتان چی کَم دارید؟یکی از شاگردها دست بلند کرد و گفت:…

مردانِ بی کفایت

مردانِ بی کفایتی که بر اثرِ عدم آموزشِ کافی نمیتوانند نقاطِ مورد نظر را هدف قرار دهند,عاملِ اصلی…