من وکالت میدهم

بدینوسیله به اطلاع آندسته از هموطنانِ مشکل پسندی که تاکنون نماینده ای برای مذاکره با دولتهای غربی و هدایت سکانِ کشور در دورانِ گُذار و برگزاری رفراندم انتخاب نکرده اند میرساند، یک وکیلِ زُبده و کاردان اعلام آمادگی کرده تا وکالت ایشان را بدون دریافت حق الوکاله بپذیرد.از ویژگیهایِ منحصر بفردِ ایشان اینست که همچون جَدّش هیچ احساسی نسبت به ایران ندارد و با توجه به دریافت بودجهٔ صدو بیست میلیارد تومانی که برای لولئینداریِ مرقد پدربزرگش دریافت میکند،چشم و دلش سیر است و قصد سرکیسه کردنِ موکلین خود و تاراجِ کشور را ندارد، بلکه برعکس مایل است یک حکومت دموکرات و مبتنی بر آرای مردم ، مانند کره شمالی در ایران برقرار نماید!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند

قضاوتِ تاریخ

هم ما میدانیم و هم #نظام میداند که میدانیم این #انتخابات از مدتها پیش از احراز صلاحیتها,مهندسی شده…

مقصّرین فاجعهٔ متروپل

در روزهای اخیر اخبار فاجعهٔ متروپل را تعقیب کردم و برای کشته شدن هموطنانِ مظلوم و بی پناهم…

خدا ناشناس

خبر داری ای شیخ دانا که منخداناشناسم ، خدا ناشناسنه سربسته گویم درین ره سخننه از چوب تکفیر…

رضاشاه شرمنده ایم

ای مُدعیانِ اسلامِ ناب محمدی; چه کردید با این مردم و سرزمینشان که پس از یک قرن,آنانرا شرمندهٔ…