مُجرمینِ بالفطره

تولّد در ایران اوّلین جرم ما ایرانیان محسوب میشود و حتی اگر مهاجرت کنیم و تابعیت کشور دیگری را بپذیریم,همینکه در پاسپورتمان محل تولد را ایران نوشته اند,یعنی بطور کاملا”طبیعی و ابتدا به ساکن,مجرمِ بالقوّه محسوب میشویم و همواره با انبوهی از مشکلاتِ ناخواسته مواجه میگردیم و حتی وقتی به کشورمان سفر می کنیم,ممکن است به عنوان گروگان وجه المعامله قرار گیریم و هیچکس پاسخگو نیست که مگر ما چه گناهی مرتکب شده ایم که مادرمان تمکُّن مالی نداشت که ما را در لس آنجلس بدنیا بیاورد

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

اختتامِ سیرکِ انتخابات

اگر اروپا و آمریکا نتایجِ مجعولِ این سیرکِ انتخاباتی را بپذیرند,باید خود را آمادهٔ پذیرش سیلِ پناهجویان و…

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند

سلیبرتی حکومتی

در قلمرو بختیاری ها,سعی کن “پویا”باشی, نه “بهنوش” و با مرگت شرف را معنا کن,نه با زندگیت توجیه…

رهبرِ فرزانه

‏سی و سه سال است که با هیچکس مصاحبه نکرده و به سوال کسی پاسخ نداده، در همه…

واکسنِ کووبرکت

دیگر از نزدیکِ خیابان پاستور هم نمیشود عبور کرد! موجوداتِ خطرناکی در آنجا بسر میبرند که از سنخ…