نَبردِ سربازانِ ولایت با کوزه

آنهائیکه مردمِ بیدفاعِ #سراوان را بیرحمانه سلّاخی کردند,در نبرد با یک کوزه در مانورهایشان شکست میخورند

این کوزه نَمادِ خَلقِ یک دنده ی ماست

رسواکُنِ دشمنانِ شرمنده ی ماست

با مُشت و لگد به ناکِسان وا ندهیم

این سابقه از اَزَل به پرونده ی ماست

سراینده: #هادی_خرسندی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

مناظرهٔ انتخاباتی

مشکلی نیست اگر مناظره های انتخاباتی را برای خنده تماشا میکنید,فقط مراقب باشید دوباره فریب نخورید و در…

دو کلمه از مادرِ عروس

هنگامیکه #حسن_نصرالله این فرزندِ نامشروعِ #نظام_اسلامی ,اینگونه بطور شفّاف, ملّیتِ سَرانِ رژیمِ داعشی حاکم بر ایران را,عرب و…

انتخابات و کرونا

دبیر شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد: با توجّه به هماهنگیهای بعمل آمده با ستاد…