نَبردِ سربازانِ ولایت با کوزه

آنهائیکه مردمِ بیدفاعِ #سراوان را بیرحمانه سلّاخی کردند,در نبرد با یک کوزه در مانورهایشان شکست میخورند

این کوزه نَمادِ خَلقِ یک دنده ی ماست

رسواکُنِ دشمنانِ شرمنده ی ماست

با مُشت و لگد به ناکِسان وا ندهیم

این سابقه از اَزَل به پرونده ی ماست

سراینده: #هادی_خرسندی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

رویش ناگزیر جوانه ها

گیرم که در باورتان به خاک نشسته امو ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار استبا…

ویروس ولایت

تجمّع صلح آمیزِ متقاضیان واکسن کرونا در شب بیست و یکم رمضان با سُرنگهای آبدیده و با شعارِ…

ظریف,تَلخَکِ نظام

تماشای این ویدیو به آنهائیکه بعد از انتشار فایل صوتی ظریف,هِرم قدرت در جمهوری اسلامی را شناخته اند,توصیه…

نظنز پَر

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و از مقاماتِ هجدهمین اقتصاد جهان و پنجمین قدرت موشکی در دنیا,در…

گُل به خودی

استاد اسدیِ کی بودی تو رهبرِ فرزانه براندازان را ول کنید,خامنه ای را بگیرید #رای_بی_رای

قدرِ دوستانتان را بدانید

دوستِ خوب هم نعمتی است که ما آدمهای معمولی از داشتنش محرومیم. بعضی ها با فتوایِ دوستانشان,بجای اعدام…