واکسنِ توریستی

گِل بگیرند درِ آن مملکتی را که اتباعش باید با هواپیما به ارمنستان بروند تا مجّانی واکسن کرونا بزنند
اقتدار ملّی توی سرتان بخورد که مردم ایران را در دنیا آواره و مضحکهٔ خاص و عام نموده اید و آرای باطله آنها به نظام را نیز مصادره به مطلوب کرده اید
نامسلمانان در دنیا محدودیتهای کرونایی را برداشته اند و شیعیانِ پُر مُدعّا وارد پیک پنجم شده اند

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مردانِ بی کفایت

مردانِ بی کفایتی که بر اثرِ عدم آموزشِ کافی نمیتوانند نقاطِ مورد نظر را هدف قرار دهند,عاملِ اصلی…

قضاوتِ تاریخ

هم ما میدانیم و هم #نظام میداند که میدانیم این #انتخابات از مدتها پیش از احراز صلاحیتها,مهندسی شده…

تأخیر در ظهور

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارم که مردمِ معترض فکر کنند منهم آخوند هستم و خِشتکِ مبارکم را بادبان…

طلبه هایِ دوقلو

در محلّهٔ زرگنده آخوندی زندگی میکرد که دو پسر دوقلو داشت و هر دو را نیز برای طلبگی…

اشتباهِ تاکتیکی ضحّاک

بزرگترین اشتباهِ تاکتیکی رهبرِ درماندهٔ نظام این بود که با گُماردنِ رئیسی و قالیباف و اژه ای در…