ِانتقامِ سخت سپاه

از تو به یک اشاره,از ما به سر دویدن

سپاه پاسداران قصد دارد به تلافیِ انفجار سایت هسته ای نطنز, تل آویو و حیفا را موشکباران کند

در هر نقطه ای از ایران هستید,به پناهگاه بروید چون همه موشکهایشان نقطه زن هستند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

ظریف,تَلخَکِ نظام

تماشای این ویدیو به آنهائیکه بعد از انتشار فایل صوتی ظریف,هِرم قدرت در جمهوری اسلامی را شناخته اند,توصیه…

سجده بر خاک وطن

وطن امروز اسیر دو سه تن بی‌وطن استانهدام وطن از نکبت این چند تن استاین یکی لاشخور و…