کراماتِ شیخِ ما

از کراماتِ شیخ ما چه عجب
پنجه را گِز نمود و گفت یه وجب
حکومتِ شاه را که به گفتهٔ برژنسکی موجبِ ثبات و امنیت منطقه و خاورمیانه بود, با دسیسه ها و نیرنگهای بی شرمانه ساقط کردند و به خمینی مأموریت دادند تا خاورمیانه و جهان را به آشوب بکشد و اینک پس از چهار دهه جنایت و ویرانی در پهنه گیتی,حکومت اسلامی  که مولود نامشروعِ شرق و غرب میباشد را باعث بی ثباتی خاورمیانه میداند,پلشتی و وقاحتش آنجا معلوم میشود که میخواهد با دست نشاندگانِ یاغیِ خود نیز بر سر میز مذاکره بنشیند و به توافق نیز برسد

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

مُخ زنیِ آخوندی

روزی مردی با دختری در خیابان آشنا شد و پس از مدّتی قدم زدن,او را به خانه اش…

سالروز ولادت

شصت سالِ پیش در چنین روزی، مادری حامله و پشیمان پسری بدنیا آورد که بعدها او را حمید…

خدا ناشناس

خبر داری ای شیخ دانا که منخداناشناسم ، خدا ناشناسنه سربسته گویم درین ره سخننه از چوب تکفیر…

کودک سرباز

آهای پنجمین قدرتِ موشکیِ دنیااین بچّه را تازه مادرش از شیر گرفته و دیگه پوشکش نمیکنهاینو برای چی…

کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای…

شیخ و درویش

درویشی از شیخ پرسيد: یا شیخ مرا بگو خمس چیست؟شیخ که بوی پول مفت به مشامش رسیده بود…