کراماتِ شیخِ ما

از کراماتِ شیخ ما چه عجب
پنجه را گِز نمود و گفت یه وجب
حکومتِ شاه را که به گفتهٔ برژنسکی موجبِ ثبات و امنیت منطقه و خاورمیانه بود, با دسیسه ها و نیرنگهای بی شرمانه ساقط کردند و به خمینی مأموریت دادند تا خاورمیانه و جهان را به آشوب بکشد و اینک پس از چهار دهه جنایت و ویرانی در پهنه گیتی,حکومت اسلامی  که مولود نامشروعِ شرق و غرب میباشد را باعث بی ثباتی خاورمیانه میداند,پلشتی و وقاحتش آنجا معلوم میشود که میخواهد با دست نشاندگانِ یاغیِ خود نیز بر سر میز مذاکره بنشیند و به توافق نیز برسد

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

روز مرد

روز بدنیا آمدنِ نرینه ای که یکهفته بعد از دفن مخفیانه همسرش، ازدواج میکنه یوم الذَکَر است نه…

اختتامِ سیرکِ انتخابات

اگر اروپا و آمریکا نتایجِ مجعولِ این سیرکِ انتخاباتی را بپذیرند,باید خود را آمادهٔ پذیرش سیلِ پناهجویان و…

ِریشهٔ مشکلات کشور

ریشهٔ کلیّه مشکلات و نابسامانیها در کشورمان,حضورِ انگلهایی در ارکانِ قدرت است که بجز رمّالی, قوّادی,روضه خوانی و…

خواهرم حجابت,برادرم نگاهت

‏بخاطر حضورِ شش زن برهنه در خانه سردار زارعی, هزار حرف برایش ساختیدبخاطر یک بوسه کوتاه کامران دانشجو…

توپ,تانک,فشفشه

بر اساس ویدیوهای منتشر شده,مغازه داران و کَسَبهٔ خیابانِ لاله زار در تهران نیز از دیروز اعتصاب کرده…