کلوخ انداز را پاداش سنگ است

اعدام مجازاتی جبران ناپذیر است و اگر پس از اجرای حکم، مدارک و شواهدی دال بر بیگناهی فردِ اعدام شده کشف گردد،امکانِ احیای او وجود ندارد ولی قضّاتِ نظام اسلامی از آغازِ این کابوس چهل و چهار ساله، بر این باورند که اگر بیگناهیِ متهم پس از مرگش اثبات گردد، شهید محسوب میشود و به بهشت خواهد رفت.
نظام شمشیر را از رو بسته و سیاستِ النّصر بالرّعب را پیش گرفته و مردمی که تا چندی پیش فریاد میزدند اعدام نکنید، از این مرحله عبور کرده اند و به انتقام روی آورده اند چون بخوبی دریافته اند که آتشِ این جنایات، صرفاً با مقابله به مثل اطفا‌ء خواهد شد.
آخوندهای تبهکار تصوّر میکنند که با ارتکاب این جنایات میتوانند دوامِ حکومتِ خویش را تضمین کنند ولی ایرانیان ریشهٔ آنان و حامیانِ داخلی و خارجیشان را بزودی میسوزانند و دودمانشان را به زباله دان تاریخ خواهند افکند.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

کودک سرباز

آهای پنجمین قدرتِ موشکیِ دنیااین بچّه را تازه مادرش از شیر گرفته و دیگه پوشکش نمیکنهاینو برای چی…

معاهده خلع سلاح ١٩٩٤

?برخی کاربران با استفاده از هشتگ #اوکراین_تجربه_اعتماد_به_آمریکا وقایع اوکراین را «عاقبت اعتماد» به آمریکا و غرب می‌دانند. اشاره…

رضاشاه شرمنده ایم

ای مُدعیانِ اسلامِ ناب محمدی; چه کردید با این مردم و سرزمینشان که پس از یک قرن,آنانرا شرمندهٔ…

فروپاشیِ نظام

خامنه ای دچار وحشت شده است و میداند با وضعیت اسفباری که او و ایادیش در چهار دههٔ…

آگهی استخدام

سازمان پژوهشهای علمیِ حوزه و دانشگاه برای بهبود و ارتقای سطح علمی دانشجویانِ رشته های فلسفه و معارفِ…

تأخیر در ظهور

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارم که مردمِ معترض فکر کنند منهم آخوند هستم و خِشتکِ مبارکم را بادبان…