کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای همسایه و متعاقب آن، احتمال وقوع جنگ، ایرانیان متمکّن فرزندانِ ذکور خود که در سنین ده تا هجده سال بودند را از کشور فراری میدادند و اینک پس از گذشتِ چهل و چهار سال از آن روزگار شوم، والدین باید دخترانِ خود را پس از هفت سالگی از کشور فراری دهند وگرنه این کشتزار بانویِ ذوب در ولایت، قصد دارد مطابق قوانین عصر جاهلیّت، همه را به خانهٔ شوهر بفرستد. البته فعلاً از یازده ساله ها با اجازهٔ پدر شروع کرده ولی بزودی اجازه پدر را هم حذف کرده و نظرِ قاضی را جایگزین میکنند. دیکتاتور به سیاهی لشکر و گوشت جلوی توپ نیاز دارد و دست یاری بسویِ دههٔ نودیها دراز کرده تا برایش تولید مثل کنند

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

التزامِ عملی

بانو الهام فرشاد که در تابستانِ سال گذشته قصد داشت وسط عمامهٔ یک رأس آخوندکِ ریقو بشاشد، طی…

اشتباهِ تاکتیکی ضحّاک

بزرگترین اشتباهِ تاکتیکی رهبرِ درماندهٔ نظام این بود که با گُماردنِ رئیسی و قالیباف و اژه ای در…

سفرِ بی بازگشت

حسین امیرعبداللهیان #وزیر_امور_خارجه, از راه اندازی یک سامانهٔ الکترونیکی برای رفع نگرانیِ هموطنانِ مقیم خارج از کشور, برای…

سلیبرتی حکومتی

در قلمرو بختیاری ها,سعی کن “پویا”باشی, نه “بهنوش” و با مرگت شرف را معنا کن,نه با زندگیت توجیه…

حَرامِ جدید

مکارم شیرازی اگر پُر کردن باکِ بنزین به قصد لذّت باشد ,حرام است و واجب است صاحب ماشین,خمس…

از خانه تا غسالخانه

خانه⬅بند ٢٠٩⬅غسالخانهکمپین حمایت از #رئیسی و #اژه‌ای به بهانهٔ #پیک پنجم #کرونا